آیا مودم‌های اینترنت بی‌سیم TD-LTE قابلیت جابه‌جایی دارند ؟

در صورتی که محل جدید تحت پوشش مناسب شبکه اینترنت بی‌سیم TD-LTE باشد، امکان جابه‌جایی مودم و استفاده از آن در محل جدید وجود خواهد داشت