تفاوت TD-LTE با ADSL چیست؟

  • حداکثر سرعت عملیاتی ADSL در ایران 16 مگابیت بر ثانیه است، در صورتیکه درTD-LTE می تواند 40 مگابیت بر ثانیه یا بیشتر از آن نیز باشد
  • آپلود بالای سرویس TD-LTE در مقایسه با ADSLاز دیگر مزایای قابل توجه این سرویس می باشد. در مورد سرویس TD-LTE در حدود 8 مگابیت و در مورد ADSL در بهترین حالت 1 مگابیت خواهد بود.
  • به خط تلفن و پورت خالی برای دسترسی به اینترنت در TD-LTE نیازی نیست.
  • نصب و راه اندازی سریعتر نسبت به ADSL
  • پایداری بیشتر در آپلود و دانلود نسبت به ADSL
  • قطعی کمتر سرویس های TD-LTE
  • نصب و راه اندازی سریع و آسان در کمتر از 72 ساعت