در صورتی که محل جدید تحت پوشش مناسب شبکه اینترنت بی‌سیم TD-LTE باشد، امکان جابه‌جایی مودم و استفاده از آن در محل جدید وجود خواهد داشت
برای کسب اطلاع از طرح‌های ورود و تمدید اینترنت TD-LTE زونیکس به لینک زیر مراجعه فرمایید.
این سرویس در دو غالب سازمانی و خانگی طراحی شده است که اطلاعات آن در وب سایت به طور کامل موجود می باشد.
تماس با شماره فروش . یا تکمیل فرم درخواست سرویس در سایت بررسی وضعیت پوشش دهی منطقه شما توسط کارشناسان فروش در صورت پوشش دهی، ثبت اطلاعات شما و مراجعه کارشناسان فنی زونیکس به محل شما در صورت تایید امکان ارائه سرویس با کیفیت مدنظر، مدارک مورد نیاز دریافت خواهد شد و تجهیزات نصب می شود.